Home

Välkommen till skolan där du spelar huvudrollen!

Nyheter

  • Likabehandlingsarbete

    Efter lovet ska alla klasser genomföra en webbaserad kartläggningsenkät som innehåller frågor kring trygghet och trivsel, förekomst av kränkningar i skolan samt elevdelaktighet i likabehandlingsarbetet.

  • Information

    Med anledning av dådet i Trollhättan kommer Blommensbergsskolans personal, ledningsgrupp och elevhälsoteam att finnas extra tillgängliga för barn och ungdomar som vill prata om händelsen under dagen.

Aktuellt

Skolvalet 2016

Ansökan till 2016 görs i skolvalsportalen mellan den 15 januari och den 15 februari.

Blommens twittrar

Blommens på facebook