Prao

Prao - Praktisk arbetslivsorientering

Meningen med prao är att eleverna ska få komma ut på en arbetsplats för att se och ta del av hur det är ute i arbetslivet. Eleven kan på det viset få  kunskaper om ett eller flera yrken och kanske även prova på sitt drömjobb.

Eleverna borde ordna egen praoplats eftersom av erfarenhet vet vi att praktikperioden fungerar då bäst . Att ta kontakt med arbetsgivare (via besök eller telefon) är bra träning inför framtida anskaffning av extrajobb/sommarjobb.

När man letar praoplats kan man tänka på lite olika sätt:

  • Antingen kan man försöka hitta en plats inom ett arbetsområde som man vill prova på inför framtida gymnasie- och yrkesval. 
  • Eller så kan man försöka få en plats på ett ställe där man tror man skulle kunna få ett extra- eller sommarjobb framöver.


Det kan vara bra att se över det nätverk av vuxna som finns runt en, när man söker praoplats. Kanske finns det någon granne eller vän till föräldrarna som har ett arbete man tycker skulle vara roligt att praoa på.


Vill man ha tips kring praon, låna telefon för att söka praoplats osv. får man gärna komma till mig.

Under praoperioden gäller den ordinarie skolförsäkringen.

Praoperioden för åk 8 under VT 2017 är v.17  och v.18.
 

I samband med prao gäller följande:

Eleverna har prao fem dagar i veckan och följer om det är möjligt en vanlig arbetsdags tider.
 
Man bör inte ha en längre arbetsdag än 7 timmar exklusive raster. Läs mer om regler när det gäller minderåriga och arbete i "Så får barn och ungdommar arbeta".
 
Skolan vill helst inte att eleverna är hos sina föräldrar under praon, men skulle så vara fallet bör inte föräldern vara handledare.
 
Lunchersättning betalas ut i efterskott med 35 kr/närvaro dag mot uppvisande av kvitton. Särskild blankett för det finns bland bifogade dokument.
 
Vid eventuell sjukdom ska eleven kontakta arbetsplatsen. Närvaron redovisas på en blankett som skickas efter Praon till skolan
När eleven skaffar praoplats ska hon/han be handledaren/personal på arbetsplatsen fylla i en Praoblankett 2017 som ska tillbaka till skolan senast den 24 februari (men gärna tidigare)
 

OBS! Innan du lämnar blanketten

Uppgifter från praoblanketten måste registreras på www.praoportalen.se
1.Du  loggar in via praoportalen med sitt personnummer i både namn och lösen.
2.Här kan du sätta email, mobilnummer och ev. kommentarer.
3.Välj eget val/period  
4.Praoplatsen är enbart knutten till dig.  Både du och arbetsgivaren kommer att få email innan praoperioden med den registrerade informationen.

 
Dela: