Textilslöjd

Terminsplan VT-17
Lärare: Karin Winroth

ÅTERBRUK

Kunskapsområde åk9

UPPGIFT

Din uppgift är att göra ett valfritt slöjdföremål (klädesplagg, föremål) med inslag av återbruk i form av återanvända kläder och textilier.

Du kan använda valfri teknik och du får gärna kombinera olika tekniker. Exempel på tekniker: sömnad på maskin, broderi, tryck, applikation, tovning, stickning, virkning mm.

Du kan använda traditionella slöjdmaterial men får gärna använda och kombinera med otraditionella material t.ex. plast, metall.

 

FÖRMÅGOR I FOKUS

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

 

CENTRALT INNEHÅLL

Textila material och deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material till exempel nyproducerade och återanvända material.

Utvecklade former av hantverkstekniker. Begrepp som används i samband med dessa.

Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.

Konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat vis formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

 

C

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat vis formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

 

A

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat vis formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.

Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

 

 

Lärare Karin Winroth
Planering HT 2016

SLÖJDFÖREMÅL MED BUDSKAP - Gerillaslöjd

Gerillaslöjd är en blandning av hantverk, gatukonst och installationer som har ett visst mått av kreativitet kring materialet och ett budskap.

 

UPPGIFT:

 • Din uppgift är att göra ett slöjdföremål med ett budskap.
   
 • Du ska använda en traditionell slöjdteknik. Exempel på tekniker: broderi, tryck, stickning, virkning, applikation, tovning m.m. Kombinera med sömnad av olika slag.
   
 • Du får använda traditionella slöjdmaterial men får gärna använda och kombinera med otraditionella materialt.ex. plast, metall.
   
 • Du kan välja ett ett skriftligt budskap eller ett underförstått (dolt) budskap. Om du väljer ett ”dolt” budskap måste du komplettera med en tydlig motivering, tanke och syfte med ditt föremål.
   
 • Till arbetet hör dessutom att dokumentera din arbetsprocess samt att delta i övningar kring att tolka slöjdföremåls uttryck.

 

Du ges förutsättning att utveckla din förmåga att:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

 

 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
   
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
   
 • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

 

CENTRALT INNEHÅLL, från Lgr11

 • Textila material och deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material till exempel nyproducerade och återanvända material.
   
 • Utvecklade former av hantverkstekniker. Begrepp som används i samband med dessa.
   
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
   
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.
   
 • Konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
   
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
   
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat vis formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

 

C

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat vis formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

 

A

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat vis formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.

Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Planering VT 2016

- Kunskapsområde: FÖRVARING, skapa förvaring i valfri textil teknik...
- Mönsterkonstruktion/arbeta efter arbetsbeskrivning
- Sy & Laga
- Tema Stockholm, grupparbete
- Eget arbetsprojekt
 

Arbetsområde – FÖRVARING
 

 • Du ska skapa någon form av förvaring i valfri textil teknik.
 • Den ska ha en genomtänkt form och funktion samt uttryck.
 • den ska dessutom ha någon form av knäppning/stängningsanordning eller upphängningsanordning.

 

Centralt innehåll

 • Textila material och deras kombinationsmöjligheter med varandra, t ex nyproducerade och återanvända material.
 • Utvecklade hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.
 • Undersökande av materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

 

 

Lärare Karin Winroth

Från Lgr11
"Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
Tolka slöjdföre
måls estetiska och kulturella uttryck."

 

 

 

Dela:
Kategorier: