Trä- och metallslöjd

Trä- & metallslöjden i Blommens är utrustad med verktyg, maskiner och material som möjliggör skapande av unika föremål. Att slöjda är att hela tiden ställas inför olika val. Vid varje valsituation kan du styra ditt slöjdprojekt i en riktning du önskar. Utnyttja den möjligheten! Ibland går det inte som tänkt – det får varje slöjdare erfara. Att lösa uppkomna problem och frågeställningar är en naturlig del av slöjdandet. Arbeta på övre gränsen av din slöjdmässiga förmåga, både praktiskt och idémässigt - då blir slöjden som roligast och resultatet som bäst.

För att undvika olyckor i slöjdsalen informeras alla slöjdare om risker och hur att undvika dessa. Ett aktivt förebyggande säkerhetsarbete pågår ständigt. En grundförutsättning för att slöjda i Blommens är kännedom om, och tillämpning av, gällande säkerhetsföreskrifter.

 

Dela:
Kategorier: