Tyska

I tyska arbetar vi mycket med fria övningar. När vi arbetar med skolböcker avänder vi materialet Genau 4, som består av text- och arbetsboken.

http://www.genau.bonnierutbildning.se/

Terminsplanering HT 2016

v. 34-36 Berätta om vad man har gjort på lovet - vi repeterar perfektformerna och lär oss att bilda perfekt med "sein"

v. 37-38  Vi arbetar extra mycket med hörförståelse

v. 39 - 43  Tema Framtid. Vi arbetar med kapitel 6 i boken Genau 4: Was erfinden. Vi pratar om skolan, framtida yrkesval samt om uppfinningar som förändrade vardagen. Vi lär oss adjektivets komparation och repeterar modala hjälpverb.

v. 44   Höstlov

v. 45 - 48   "Mein Leben": eleverna skriver egna dialoger kring sitt vardagsliv. Dialogerna tränas in och spelas upp/in.

v. 49-51    Vi arbetar extra mycket med läsförståelse.

Dela:
Kategorier: